Tworzymy by doskonalić, doskonalimy by tworzyć

ponad 25 lat doświadczenia
Nasi eksperci są członkami European Association of Work and Organizational Psychology
oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

Oferta

Coaching

Executive coaching, Managerial coaching, Coaching on the job, Shadowing

Mentoring

Strategia kierowania zespołem, Operacyjne zarządzanie ludźmi, Rozwiązywanie problemów organizacyjnych

Horse Assisted Education

Innowacyjny program rozwojowy dla Zarządów, Program rozwoju dla managerów, Rozwój indywidualny,

Szkolenia

Indywidualne, Grupowe, Webinaria

Doradztwo

Komunikacja w organizacji, Zarządzanie zespołem, Zarządzanie ludźmi w sytuacji kryzysowej, Outplacement, Rozwiązywanie konfliktów

Wdrażanie narzędzi i konsultacje dla HR

Standardy pracy, Standardy kierowania ludźmi, Upward Feedback, Tworzenie programów rozwojowych dla pracowników, Tworzenie programów szkoleniowych

Dlaczego warto podjąć współpracę z HR Projekt

Tworzymy zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w zakresie psychologii biznesu, zarządzania organizacją oraz  psychologii pracy – trenerów, coachów, supervisorów, konsultantów-ekspertów. Posiadamy ponad 25-cio letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów doradczych, wdrożeniowych  i szkoleniowych wspierających naszych Klientów w zarządzaniu ludźmi, rozwijaniu potencjału kadry menedżerskiej i pracowników, rozwiązywaniu różnorodnych problemów organizacyjnych.

Stosujemy sprawdzone, bazujące na dowodach nauki (Evidence Based) a jednocześnie praktyczne metody i rozwiązania. W codziennej pracy wykorzystujemy praktyczne doświadczenia biznesowe, wiedzę psychologiczną i najnowsze osiągnięcia nauki by dostarczyć Klientom efektywnych i bezpiecznych rozwiązań. Prowadzimy także własne badania naukowe.

Tworzymy indywidualne  projekty dla naszych Klientów. Dbamy by nasze  działania poprzedzone były analizą Ich specyfiki, sytuacji  i potrzeb rozwojowych oraz aby proponowane rozwiązania je uwzględniały.

Dążymy do tworzenia rozwiązań systemowych. Proponując usprawnienia pamiętamy o tym, że organizacja Klienta to system wielu oddziaływujących ze sobą elementów i nasze propozycje muszą to  uwzględniać oraz przynosić dobre efekty w powiązanych ze sobą obszarach działania firmy/pracowników, redukując ryzyka.

Jesteśmy partnerami dla wielu międzynarodowych jak również polskich organizacji, z którymi łączy nas wieloletnia współpraca. Naszą współpracę z Klientami budujemy na wzajemnym zaufaniu, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami oraz terminowym i rzetelnym dostarczaniu dobrej jakości rozwiązań.

Pracujemy zespołowo i korzystamy z superwizji. Łączą nas nie tylko doświadczenia zawodowe, profesja ale również ciekawość i pasja do wykonywanej pracy. Wszystkie z proponowanych Klientom rozwiązań są wcześniej przygotowywane i konsultowane w grupie specjalistów naszego zespołu co zapewnia większą ich kreatywność, efektywność i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu w sztuce.

Przywiązujemy dużą wagę do tego by we współpracy z Klientami, dostawcami czy naszymi partnerami biznesowymi postępować etycznie. Między innymi przestrzegać zasad dobrowolności uczestnictwa w działaniach, poufności zastrzeżonych informacji, szacunku do drugiej strony i troski o jej dobro. Większość naszych specjalistów jest zobowiązana do przestrzegania kodeksu etycznego zawodu psychologa.

Staramy się zachować dobrą proporcję ceny do jakości świadczonych przez nas usług. Nasze wieloletnie doświadczenia zawodowe i biznesowe oraz efektywne metody pracy umożliwiają ograniczanie zbędnych kosztów. Dokładamy wszelkich starań aby nasi Klienci otrzymywali jak najlepsze merytorycznie rozwiązania  oraz dobry serwis, w tym potrzebne wsparcie.

Publikacje

KontaKt:


HR projekt dr agnieszka fornalczyk


email: info@hrprojekt.pl // phone: +48 602 715 530